Omo

Omo

  
Omo National park, Ethiopia - January 3 2011