Woodchat Shrike

Woodchat Shrike

  Lanius senator
Glumslövs backar, Skåne - June 28 2010

Den rödhuvade snappade efter de insekter som fanns i luftrummet.