Yellow-browed Warbler

Yellow-browed Warbler

  Phylloscopus inornatus
Ottenby, Öland - October 9 2010

Tagsångaren har ett hjässband som ibland är så svagt tecknat att det är svårt att se. Den här individen har nog ett osedvanligt tydligt hjässband.