Pallas's Leaf Warbler

Pallas's Leaf Warbler

  Phylloscopus proregulus
Stenåsabadet, Öland - October 9 2010

Gul övergump, dubbla vingband och ett tydligt hjässband mellan de lika kraftiga ögonbrynstrecken gör kungsfågelsångaren omisskänlig!