Galleri - Däggdjur -

Däggdjur i Sverige (utom fladdermöss)

Vildsvin
Vildsvin
Vildsvin
Vildsvin
Rödräv
Rödräv
Rödräv
Rödräv
Rödräv
Rödräv
Rödräv
Älg
Älg
Älg
Älg
Älg
Rådjur
Rådjur
Dovhjort
Dovhjort
Dovhjort
Mink
Mink
Mink
Mink
Utter
Utter
Utter
Långörad fladdermus
Skogssork
Fjällräv
Fjällräv
Fjällräv
Dvärgfladdermus
Dvärgfladdermus
Fjällämmel
Lodjur
Grävling
Grävling
Ekorre
Ekorre
Ekorre