Omo

Omo

  
Omo National park, Ethiopia - 3 januari 2011