Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett

  Dendrocopos leucotos
Poland - 8 juni 2007

Juvenil.