False apollo

False apollo

  Archon apollinus
Slenfeh, Syria - 20 april 2009