Richard's Pipit

Richard's Pipit

  Anthus richardi
Gong He, Qinghai, China - 13 juli 2006