Galleri - Svenska fåglar -

Sidensvans, strömstare, gärdsmyg och järnsparv

Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Gärdsmyg
Gärdsmyg
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Järnsparv
Järnsparv
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare