Sångsvan

Sångsvan

  Cygnus cygnus
Kävsjön, Småland - 21 maj 2006

Sångsvanar som inte är häckningsmogna översomrar vid Kävsjön, Store Mosse.