Mindre sångsvan

Mindre sångsvan

  Cygnus columbianus bewickii
Osudden, Småland - 6 april 2006

Del av en flock mindre sångsvanar som vilar under flyttningen.