Tundrasädgås

Tundrasädgås

  Anser serrirostris rossicus
Skatelövsfjorden, Småland - 10 april 2016

Rastande tundrasädgäss.