Bläsgås

Bläsgås

  Anser albifrons albifrons
Skåne - 30 september 2012

Överflygande bläsgäss, den sista en yngre fågel.