Galleri - Svenska fåglar -

Vadare 1 - Pipare, skärfläcka, strandskata och tofsvipa

Ljungpipare
Ljungpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Kustpipare
Kustpipare
Kustpipare
Kustpipare
Skärfläcka
Skärfläcka
Skärfläcka
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Tofsvipa
Tofsvipa
Tofsvipa
Större strandpipare
Större strandpipare
Större strandpipare
Större strandpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare