Galleri - Svenska fåglar -

Vadare 2 - Morkulla, beckasiner, simsnäppor och spovar

Morkulla
Morkulla
Morkulla
Morkulla
Dvärgbeckasin
Dvärgbeckasin
Dvärgbeckasin
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Dubbelbeckasin
Enkelbeckasin
Enkelbeckasin
Enkelbeckasin
Smalnäbbad simsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Rödspov
Rödspov
Rödspov
Rödspov
Rödspov
Myrspov
Småspov
Småspov
Småspov
Småspov
Storspov
Storspov
Storspov
Storspov
Storspov