Galleri - Växter -

Svenska kärlväxter (utom orkidéer)

Linnea
Linnea
Loppstarr
Flädervänderot
Flädervänderot
Ormtunga
Vitsippa
Tandrot
Gullviva
Höstskallra
Desmeknopp
Ängsfryle
Ängssyra