Ecuadorfåglar!

Nu sitter jag här igen, mitt i natten. Om några timmar kör vi till flygplatsen med förhoppningar om kragtrappar, lagerduvor, ökentrumpetare och mycket annat. Tiden som gått sedan vi kom hem från Ecuador har mest ägnats åt att gå igenom bildmaterialet, och inte så mycket åt skådning eller fågelfotograferande här hemomkring tyvärr. Men nu blir det som en naturlig paus i det arbetet, och jag får göra en liten sammanfattning från de första 11-12 dagarna i södra Ecuador. Jag har valt ut några bilder på fåglar, några riktigt exklusiva men också vanliga arter som jag älskar att återse på Sydamerikaresorna...

Orange-throated Tanager (Wetmorethraupis sterrhopteron)Tänk att man äntligen skulle få se Orange-throated Tanager! När jag reste runt i Sydamerika 1995 var den endast känd från ett litet område i norra Peru, där den beskrevs på 60-talet. Området var lite knöligt att ta sig till och Sendero Luminoso härjade i grannskapet. Det blev inte av att göra ett försök på arten då, och jag visste också att många som trots allt for dit fick återvända utan att ha fått se fågeln.
Sedermera upptäcktes den här granna tangaran även på den ecuadorianska sidan gränsen. Området lider inte av några säkerhetsproblem så det var givet att vi skulle åka dit nu! För en fågelfotograf var det lite extra spännande då det verkar finnas väldigt få foton av någon högre klass på arten.
Först upptäckte vi en sjungande Orange-throated Tanager högst upp i toppen i ett av de höga träden. Den grå himlen bjöd på ett utmanande motljus, men vi var nog både lättade och riktigt nöjda med obsen ändå. Men det blev ännu bättre. Fler fåglar anslöt och de kom ner på lägre höjd. Två föräldrafåglar klängde runt på de mossiga grenarna och hade ett par tiggande juveniler i släptåg.


Orange-throated Tanager (Wetmorethraupis sterrhopteron)
Orange-throated Tanager

Orange-throated Tanager (Wetmorethraupis sterrhopteron)
Orange-throated Tanager

Orange-throated Tanager (Wetmorethraupis sterrhopteron)
Orange-throated Tanager

Bland bergstangarorna finns det några arter som är lite mer sparsamt förekommande än de övriga, och just Masked Mountain Tanager är en av de finare arterna i släktet Buthraupis. När vi höghöjdsskådade på Cerro Toledo (ca 3000 m ö h) kunde vi genskjuta ett "bird party" med en hel rad trevliga arter, såsom Plushcaps och Golden-crowned Tanagers med flera. Glädjande hade även några Masked Mountain Tanagers slagit följe med flocken, och de kunde beskådas på riktigt nära håll.

Masked Mountain Tanager (Buthraupis wetmorei)
Masked Mountain Tanager

När jag var på långresa i Ecuador 1995 var den här arten, Jocotoco Antpitta, inte upptäckt och beskriven. På den tiden var det ganska sensationellt och ovanligt med nyupptäckter, så när nyheten om den här Antpittan spreds några år senare väckte det stor uppståndelse. Hur kunde en så pass vackert tecknad och stor Antpitta ha undgått upptäckt genom århundradena? Nuförtiden är det lätt att se arten vid Tapichalaca. En parkvakt har gjort ett par Jocotoco Antpittas vana vid folk, och de kommer framhoppande när vaktens visslingar och rop lovar nyfångad mask!

Jocotoco Antpitta (Grallaria ridgelyi)
Jocotoco Antpitta

I samma område som Jocotoco Antpitta har sin hemvist, finns också flera andra tunga arter. Golden-plumed Parakeets har här en liten population, som får hjälp av ett holkprojekt som bedrivs här liksom på många andra ställen.
På sena eftermiddan stod vi och väntade uppe vid vägpasset, som hade en djup dalgång på vardera sidan av vägen. Parakiterna använde öppningen i passet för att ta sig mellan dalarna, och flera fåglar passerade oss på nära håll upprepade gånger. Golden-plumed Parakeet är en sårbar art som fortfarande minskar i antal, mest beroende på att deras miljö förstörs av skogsskövling och annat.

Golden-plumed Parakeet (Leptosittaca branickii)
Golden-plumed Parakeet

White-winged Brush Finch är förvisso en ganska vittspridd art, men fåglarna vid Tapichalaca tillhör rasen paynteri som tills nyligen bara var känd från Peru. Det sägs att de här fåglarna förtjänar egen artstatus, och i så fall borde heta Paynter's Brush Finch.


Paynter's White-winged Brush Finch (Atlapetes leucopterus paynteri)
Paynter's White-winged Brush Finch

Paynter's White-winged Brush Finch (Atlapetes leucopterus paynteri)
Paynter's White-winged Brush Finch

Laughing Falcon är en särling bland rovfåglarna och ingen äkta falk. Den är ganska vanlig i stora delar av neotropikerna, och man hör den oftare än den ses. I kvällningen när de andra fåglarna har tystnat sätter de igång och ropar. Ofta är det ett par som då ropar tillsammans i duett. Kul att den här fågeln som satt intill vägen inte flög direkt när vi stannade till, men till slut tröttnade den på oss och bjöd då på flygbilder...

Laughing Falcon (Herpetotheres cachinnans)
Laughing Falcon

Laughing Falcon (Herpetotheres cachinnans)
Laughing Falcon

Piura Hemispingus var en av rätt många arter under resan som är relativt lite fotograferad. Den finns bara i ett litet utbredningsområde och är inte tillgänglig på så många ställen. Vi fick riktigt fina närkontakter och det är klart att en så pass snygg fågel ska få vara med här!

Piura Hemispingus (Hemispingus piurae)
Piura Hemispingus

Long-tailed Tyrant är en vanlig fågel som man ofta hittar i uthuggna ytor eller där man bränt ner skogen för att odla. Den sitter allt som oftast uppflugen i något dött träd och spanar efter insekter. Men den är lika snygg och elegant som den är vanlig, i svart, vitt och med sina långa stjärtspröt. Long-tailed Tyrant har alltid varit en favorit!

Long-tailed Tyrant (Colonia colonus)
Long-tailed Tyrant

Av de omkring 70 arterna hackspettar jag sett i Sydamerika tycker jag nog att Crimson-mantled Woodpecker är en av de allra snyggaste. Men den är också en av de vanligare hackspettarna. Inte behöver en fågel alltid vara sällsynt för man ska uppskatta dess skönhet?

Crimson-mantled Woodpecker (Colaptes rivolii)
Crimson-mantled Woodpecker

I neotropikerna förekommer knappast några svarta kråkfåglar alls, men det finns gott om skrikor. I de flesta fall är de mer eller mindre blåa. Turquoise Jay är verkligen knallblå!

Turquoise Jay (Cyanolyca turcosa)
Turquoise Jay

Posted by Lars Petersson at 2:53 AM