Kori Bustard

Kori Bustard

Ardeotis kori
Lake Abiata, Ethiopia - November 3 2007