Bahia Spinetail

Bahia Spinetail

Synallaxis cinerea
Boa Nova, Bahia, Brazil - December 23 2008
Previous scientific name Synallaxis whitneyi.