European Goldfinch

European Goldfinch

Carduelis carduelis colchica
Paliastomi lake, Georgia - April 30 2013
European Goldfinch of rase colchica.