Oriental Magpie-Robin

Oriental Magpie-Robin

Copsychus saularis saularis
Ramnagar, Uttarakhand, India - January 3 2016
Male of Oriental Magpie-Robin.