Omo

Omo

Omo National park, Ethiopia - 3 januari 2011