Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett

Dendrocopos leucotos
Poland - 8 June 2007
Juvenil.