False apollo

False apollo

Archon apollinus
Slenfeh, Syria - 20 April 2009