Kori Bustard

Kori Bustard

Ardeotis kori
Lake Abiata, Ethiopia - 3 november 2007