Golden-winged Sunbird

Golden-winged Sunbird

Drepanorhynchus reichenowi reichenowi
Kimende, Kenya - 30 november 2014
Male of Golden-winged Sunbird foraging on Leonotis nepetifolia.