Kungsfiskare

Kungsfiskare

Alcedo atthis ispida
Ekö, Kalmar. Småland - 31 januari 2021
En kungsfiskare pilar över vattnet. Kungsfiskaren är rätt fåtalig i Sverige men populationen tycks ha ökat under senare decennier.