Kungsfiskare

Kungsfiskare

Alcedo atthis ispida
Nifsarpsmaden, Eksjö, Småland - 2 februari 2021
En ryttlande kungsfiskare. Kungsfiskaren är rätt fåtalig i Sverige men populationen tycks ha ökat under senare decennier.