Kungsfiskare

Kungsfiskare

Alcedo atthis ispida
Nifsarpsmaden, Eksjö, Småland - 2 februari 2021
Närstudie av en kungsfiskare. Kungsfiskaren är rätt fåtalig i Sverige men populationen tycks ha ökat under senare decennier.