Sånglärka

Sånglärka

Alauda arvensis arvensis
Össby. Öland - 10 maj 2010
En sånglärka i sångflykt.