Vit stork

Vit stork

Ciconia ciconia ciconia
Sövde, Skåne - 26 juni 2020
En vit stork glider ner mot de skånska fälten.