Tajgasädgås

Tajgasädgås

Anser fabalis fabalis
Södergårdsviken, Småland - 15 mars 2011
Tajgasädgäss på nordsträck.