Bläsgås

Bläsgås

Anser albifrons albifrons
Skåne - 30 september 2012
Överflygande bläsgäss, den sista en yngre fågel.