Bläsgås

Bläsgås

Anser albifrons albifrons
Gotland - 30 September 2007
Sydsträckande bläsgäss.