Myrspov

Myrspov

Limosa lapponica
Mandvi Beach, Gujarat, India - 21 januari 2016
Vilande myrspovar i övervintringsområdet.