Rödspov

Rödspov

Limosa limosa limosa
Poland - 7 juni 2007
En rödspov på sin utkikspost.