Brushane

Brushane

Calidris pugnax
Ottenby, Öland - 19 maj 2013
En brushane på spelhumör. Av hannarnas tre morfer är detta den mest ornamentala "Independent" som är mest aktiv i striderna under spelet.