Svartsnäppa

Svartsnäppa

Tringa erythropus
Kävsjön, Småland - 6 september 2021
En ung svartsnäppa på djupt vatten med en ung hanne brushane.