Svartsnäppa

Svartsnäppa

Tringa erythropus
Ottenby, Öland - 10 maj 2016
Svartsnäpporna går ner för landning under vårsträcket.