Smooth Newt

Smooth Newt

Lissotriton vulgaris
Södergårdsviken, Småland - March 23 2021