Abyssinian Ground-hornbill

Abyssinian Ground-hornbill

Bucorvus abyssinicus
Gemassa Gedel, Ethiopia - November 19 2007