Omo

Omo

Omo National park, Ethiopia - January 3 2011