Det finns nu ett undergalleri för svenska däggdjur. Ännu så länge endast några få bilder, dock.