Att åka land och rike runt för att titta på rariteter var viktigt för mig på 80-talet. Sedan avtog det intresset snabbt och fokus hamnade istället på utlandsresorna och i viss mån hemmamarkerna. På sistonne åker jag emellanåt, med fotot som ursäkt, åter på "raritetsdrag" om avstånden är rimliga. Men jag har tyckt att det varit svårt att avgränsa vad som ska vara med i det här galleriet, så viss överlappning finns med Svenska fåglar.