Mountain Pygmy Owl

Mountain Pygmy Owl

Glaucidium gnoma
Miller Canyon, Arizona, USA - 10 maj 2011