Common Treeshrew

Common Treeshrew

Tupaia glis
Fraser's Hill, Peninsular Malaysia - 9 maj 2019
A Common Treeshrew foraging on the ground.