Taiwan är ett modernt och lättsamt land att resa och skåda i på egen hand. Kostnadsläget är lågt trots att standarden är hög och man ligger i teknologisk framkant. Nationalparker och andra reservat där man skådar är välordnade och det var lätt att hitta logi för natten. Endast ett hotell bokades i förväg! I skrivande stund finns 27 endemiska fågelarter (IOC) på ön samt ytterligare ett antal som står på tröskeln att splittas. Vi såg samtliga av dessa under 12 dagar samt därtill några coola däggdjursarter. Sedan fortsatte vi direkt till Japan, som ju ligger alldeles intill!
De 6 första bilderna i galleriet representerar några av de mest önskade eller unika arterna på resan, för övrigt laddas bilderna upp i kronologisk ordning.