Mindre vattensalamander

Mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris
Södergårdsviken, Småland - 29 mars 2021