Bredbrämad bastardsvärmare

Bredbrämad bastardsvärmare

Zygaena lonicerae
Ettö Naturreservat, Småland - 17 juli 2020